20.04.2019 / Sobota | Dnes má meniny: Marcel
 

01.05.2015 - Výroba vlastného SPIRO potrubia

A predsa sa točí!
 ---  SPIRO ---

Dovoľte aby sme Vás informovali o zahájení vlastnej výroby SPIRO potrubia.

Nízke ceny, rýchla dodávka, možnosť voľby druhu a hrúbky materiálu, aj prevedenie ZODT.

 

po prihlásení čítajte viac tu ........


18.04.2019 - Sviatočné prianie - Veľká noc 2019.

Ďakujeme Vám za priazeň a prajeme Vám
príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

 

TINRON, s.r.o.

 

 

V prípade iných informácií volajte 0903301186 - Ing. Juraja Mikuša, konateľa spoločnosti.


25.02.2019 - TINRON - snaha o udržanie cien

 

Vážení  odberatelia,

 

Rád by som vás touto cestou požiadal o súčinnosť a informoval vás o situácii ohľadom zdražovania  produktov,
ktoré sa často nestretáva s porozumením.

Už zopár rokov sa u nás ceny pohli len minimálne a je známe, že dlhodobo držíme nízke ceny z ktorých už sťažka vieme poskytnúť vyššie zľavy či schovať do ceny dopravu či iné služby, napriek tomu nás mnohí tlačia do extrémov či priam zneužívajú svoje postavenie napriek tomu, že je viac než isté, že majú z našich výrobkov viacnásobne vyšší profit než my zo samotnej výroby.

Aby naša spolupráca bola i naďalej pre obe strany férová a prínosom, radi by sme tento trend cien udržali čo najdlhšie a darilo sa nám zaujať nie len nízkymi cenami a dobrou spoluprácou či rýchlosťou výroby, ale prípadne vám ponúknuť aj služby naviac, ktoré je vám v danej situácii takmer nemožné poskytnúť.

Avšak nech je teraz naša snaha vyjsť zákazníkom ešte viac v ústrety akákoľvek, bez vašej aktívnejšej podpory a zachovania priazne to nepôjde, ako ani nie je možné plniť očakávania zákazníkov keď nás v našej snahe sami nepodporia zvýšeným odbytom.

Ak pre vás máme udržať výhodné nákupné ceny a podmienky ktoré očakávate, potrebujeme mať dlhodobo naplnené výrobné kapacity a načas zaplatené dodávky. Teda čím viac u nás objednáte a miniete peňazí, tým viac ako firma vyrobíme, o to viac budeme schopnejší pokrývať vstupné náklady. Potom nebudeme tak nútení siahať na ceny aby sme udržali našu existenciu, či boli sme schopnejší prijať viac zamestnancov a platiť im vyššie mzdy, aby sme si mohli v konečnom dôsledku dovoliť uspokojiť potreby zákazníkov.
Nebude sa dať vyhnúť zdražovaniu bez toho, aby sme v týchto cenách otočili viac financií.

Netvrdím, že nárast cien našich výrobkov nebude onedlho nutný či nebude mať postupne rastúcu tendenciu, ale s vašou pomocou nebudeme nútení dvíhať ceny tak rázne, čo by mohlo mať negatívne následky ako pre vaše projekty, tak aj pre nás.

Chceli by sme sa takejto situácii vyhnúť a preto na vás apelujem s prosbou aktívnejšej spolupráce*, ktorou by sme našu momentálnu potrebu navýšenia cien od zvýšených vstupných nákladov, najmä od tých mzdových, vedeli v čo najväčšej miere kompenzovať navýšením výrobných kapacít od vašich objednávok resp. predaja, za rovnaké ceny ako doteraz.
S vašou pomocou vieme prinajmenšom rast našich cien spomaliť ak nie na čas úplne zastaviť, je to teda predovšetkým závislé od vás a samozrejme celkového vývoja vstupných nákladov.

Nežiadam vás aby ste teraz nutne všetku vašu činnosť presmerovali len k nám, no potrebujeme docieliť nárast objednávok a tým dlhodobý rast bez akútnej potreby navyšovania predajných cien, čo v konečnom dôsledku pomôže predovšetkým vám nakúpiť za najlepšie ceny a nám to pomôže lepšie fungovať. Nikdy sa taktiež neznížime k dumpingu cien či podrážaniu hrúbok plechu na úkor podlezenia ceny k získaniu zákazky, nepovažujeme to za férové podnikanie. Ceny máme nastavené korektne k výrobe a vstupným nákladom, ale nepostačuje nám už objem zrealizovaného predaja, aby sme to vedeli dostatočne pokryť a myslieť na budúcnosť.

V prípade, že nezaznamenáme nárast objednávok a nevyrobíme viac než doposiaľ, nebude z našej strany možné udržať ceny na momentálnej úrovni a budeme aj my nútení pristúpiť  k výraznému zvýšeniu cien o čom budeme vopred informovať hromadnou poštou a aktualitou na našich webových stránkach.

V prípade, že vám niečo bráni objednávať u nás, či existuje prekážka v spolupráci, pokúsme sa nájsť spoločné riešenie ako dosiahnuť spoločný cieľ a vzájomne si vypomôcť. Našou snahou je vám vždy vyjsť v ústrety v čo najväčšej miere a to isté očakávame aj od našich odberateľov.

Teraz tu je možnosť pre vás nezdražieť.

 

Ďakujem za porozumenie a tešíme sa na úspešnú a korektnú spoluprácu

 

S pozdravom
Mikuš Juraj Ing. - majiteľ
TINRON, s.r.o.

 

 

* nemyslí sa tým zvýšená administratívna záťaž do realizačných ponúk, ktoré idú prevažne do počtu a nebudú u nás objednávané, ale projekty na ktorých vieme aj reálne participovať dodávkami


1

 
Komponenty VZT
Kontakt

Pre akékoľvek otázky, komentáre alebo pripomienky nás kontaktujte:
E-mail: tinron@tinron.sk