19.02.2018 / Pondelok | Dnes má meniny: Vlasta
 

Projekt EU - MVRR

Pôsobením výroby od r. 2003 v malých nedostatočných prenajatých priestoroch a víziou rastu, sa naskytla v r. 2006 príležitosť spracovať projekt "TINRON - Vlastné výrobné priestory Pezinok" so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU, ktorý sa podarilo spracovať aj podať v termíne do dvoch mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí. Spracovanie obnášalo nájsť vhodnú lokalitu, nákup pozemku, navrhnúť a vypracovať projekty stavby a prístupových komunikácií vrátane výkresových PD a rozpočtov, výber novej technológie, prehľad o dodávateľoch, úradné a administratívne záležitosti a zabezpečenie financovania, kompletizácia a podanie žiadosti o príspevok do stanoveného termínu 10/2006. Dlhotrvajúci schvaľovací proces na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja a náročná príprava trvali do r. 2008, kedy sme aj v marci toho roku začali s realizáciou projektu. Prvé stavebné práce začali v apríli 2008. V tom čase už bol určený termín ukončenia realizácie k 31.12.2008. Preto po samotnom schválení projektu bolo rozhodnutie projekt realizovať veľmi rizikové, vzhľadom na krátky možný termín výstavby a dodávok. Napriek tomu padlo rozhodnutie majiteľa spoločnosti o realizácii. Vďaka dobre zvládnutej organizácii sme už v decembri 2008 sťahovali prevádzku do Pezinka a úspešne kolaudovali výrobný areál. Začiatkom roku 2009 sa zabiehala výroba v nových veľkokapacitných priestoroch a vykonávali sa úradné a administratívne úkony k zmene sídla, čím sa definitívne presunula spoločnosť na iné vhodnejšie miesto iba kúsok od Bratislavy, kde pôsobí do dnes.

 
Kontakt

Pre akékoľvek otázky, komentáre alebo pripomienky nás kontaktujte:
E-mail: tinron@tinron.sk